Ccà Lughè

Bologna Violenta

Facebook Instagram SoundCloud Twitter YouTube

Ccà Lughè

  • Date: 15 - Dic - 2017
  • Time: 22:00
  • Location: Lugo di Romagna (Ra)
  • Venue: Ccà Lughé
  •  

Romagna mia, romagna noise.
Per la prima volta a Ccà Lughé, dicono ci si diVerta.